Rejsen mod det fælles netværk

I Telia er vi begivet os ud på en rejse mod at skabe Danmarks bedste netværk. Vi deler allerede 3G- og 4G-netværk med Telenor,
og vi er nu gået i gang med at slå vores 2G-netværk sammen.

Vores dækningskort er optimeret til desktop brug

Forhold der kan have indflydelse på din oplevelse

  

Natur

Skove og større bakker kan dæmpe signalet fra sendemasten.

Bebyggelse

Bygninger med meget beton, metal eller energiglas kan dæmpe signalet fra sendemasten.

Afstand

Signalstyrken og dermed hastigheden på nettet er afhængig af afstanden til sendemasten.

Antal

Hastigheden på nettet påvirkes af antallet af brugere på den samme sendemast.